ความรู้ทั่วไป

วิธีเขียนโครงการ

วิธีเขียนโครงการ โครงการเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมของหน่วยงาน เขียนโครงการ เป็นการเขียนเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงาน เนื่องจากมีส่วนช่วยในการวางแผนงาน การศึกษา การริเริ่มการดำเนินการใหม่ โครงการจึงมีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นควรมีคำสั่งงบประมาณที่เหมาะสมเพื่อการอนุมัติและการดำเนินงานอื่นๆ นิยามโครงการ

Read More »

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีและยุคข้อมูลข่าวสาร ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็สะดวกไปหมด จะติดตามข่าวสาร สะดวกยิ่งขึ้น การสื่อสารตอนนี้ง่ายขึ้น ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ​​ทำให้ทุกอย่างสะดวกขึ้นมาก แม้แต่งานของเราจะสะดวกกว่าเพราะว่าเทคโนโลยีรวมอยู่ในงานในปัจจุบัน เห็นได้ง่าย

Read More »

กีฬาแฮนด์บอล

กีฬาแฮนด์บอล แฮนด์บอลเป็นกีฬาที่เหมาะกับทุกวัย ด้วยทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการแข่งขัน และกติกาง่าย ๆ ทำให้เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับเด็กวัยเรียน แม้ว่ากีฬาชนิดนี้จะไม่ได้รับความนิยมจนสามารถพบเห็นได้ทุกที่ในประเทศไทย

Read More »